Eleksyon 2013: Enabled and Empowered [Press statement by LENTE, AGENDA and KAMPI]

Featured,For Release,Press,Voters' Rights May 26, 2013 4:21 PM

Released 25 May 2013

LENTE PWD press con invite

Quezon City, Philippines–Ang inclusiveness o pagpapabilang ay kinikilala ng mga eksperto sa buong mundo na isa sa mga mahahalagang pamantayan ng isang lehitimo at tapat na eleksyon. Maipahahayag lamang na nagkaroon ng tunay na eleksyon kung epektibong napagbigyang bumoto ang mga taong nasa tamang edad at nakapag-rehistro, habang napipigilan na lumahok sa halalan ang mga hindi lehitimong botante.

Sa loob ng napakahabang panahon, kaming mga mula sa sektor ng may kapansanan ay masigasig na ipinaglalaban ang karapatan naming makibahagi sa pamamalakad ng ating gobyerno. Patuloy naming sinusulong ang mga reporma na magpapalaya sa amin mula sa mga hadlang sa mabisang pagtupad ng aming karapatan at responsibilidad na bumoto.

Kinikilala at ikinatutuwa namin ang pagsisikap ng Commission on Elections na tugunan ang pangangailangan ng mga kabilang sa aming sektor sa pamamagitan ng Resolution 9485 tungkol sa Accessible Polling Precincts. Ikinagagalak namin na sa unang pagkakataon ay nailagay sa General Instructions ang ilang probisyon para mas mapadali ang pagboto ng mga taong may kapansanan. Subalit bakit tila may alinlangan pa rin sa kung tunay ngang napabilang kami sa eleksyong naganap noong Mayo 13?

Nanawagan kaming mga miyembro ng Katipunan ng Maykapansanan sa Pilipinas, kasama ang Legal Network for Truthful Elections, sa Department of Education at sa Department of Public Works and Highways na siguruhin na ang bawat paaralan na mapipiling pagdarausan ng halalan ay sumusunod sa pamantayan ng accessibility para sa mga taong may kapansanan. Sa aming naging pagsusuri, ilan sa mga napuntahan naming paaralan ay walang rampa o parking space na nakalaan sa mga taong may kapansanan.

Nanawagan din kami sa DepEd at sa COMELEC na paigtingin ang paghahanda ng mga Board of Election Inspectors para sa eleksyon. Ito ay bilang tugon sa ilang mga BEI na aming nakasalamuha na hindi pamilyar sa mga bagong probisyon ng batas. Kasabay nito, hinihiling namin na sumailalim ang mga BEI sa isang sensitivity training upang maiwasan ang diskriminasyon na naranasan ng mga botanteng may kapansanan sa kanilang pagboto.

Hinihiling rin namin sa COMELEC na ayusin ang sistema ng pagpapalista ng mga PWD at panagutin ang sinumang responsable sa pagpigil sa mga PWD na bumoto. Ito ay bilang sagot sa napakaraming PWD na nasaksihan naming napanghinaan ng loob at hindi na tumuloy sa pagboto nang malito sa hindi nagtutugmang listahan ng mga botante (Election Day Computerized Voters List at Precinct Computerized Voters’ List).

Nanawagan rin kami sa mga civil society organizations na tulungan kaming isulong ang aming malayang paglahok sa pamamagitan ng mga hakbang na pipigil, kung hindi man lulutas, sa mga intimidasyon at koersiyon na nararanasan ng mga tulad naming may kapansanan.

Panghuli, nananawagan kami sa mga kapatid naming may kapansanan na magkaisa at patuloy na makibaka para sa pagkapantay-pantay at pagiging bahagi ng ating lipunan. Ang responsibilidad na ito ay magsisimula sa simpleng pagpunta sa municipal o city election offices upang magparehistro bilang isang PWD. Ito ay para maiwasan ang abala at pinsalang maaring idulot ng kawalan ng mga letrang “PWD” sa voters’ list.

Sa kabila ng mga hadlang na ito sa epektibong paglahok naming mga may kapansanan noong nakaraang halalan, kami ay kumakapit sa nasaksihan naming pagsusumikap ng COMELEC na tugunan ang mga puwang sa ating kasalukuyang sistema, at patuloy kaming lalaban hanggang makamtan ang tunay na mapagpabilang na halalan sa 2016 at sa susunod pang mga taon.

 

* * *

About LENTE Philippines

The Legal Network for Truthful Elections (LENTE) is established in 2007 in response to widescale and systematic fraud during the past elections. LENTE is the first and only non-partisan, nationwide network of lawyers, law students, paralegals and other trained volunteers engaged to do election work. Aside from monitoring the canvassing of tallied votes in cities, municipalities, and provinces around the country, LENTE provides must-know information on election laws and punishable offenses, and voters’ rights in general. LENTE mobilizes up to 3,000 volunteers to help other non-partisan groups ensure transparent and truthful elections.

 

Official website: http://lente.ph

Like us on Facebook: facebook.com/LENTEPhilippines

Follow us on Twitter: @lente_ph

For general inquiries: lente.philippines@gmail.com

 

Media inquiries:

ATTY. KENJIE AMAN

(02) 403-2249 | 0917-6023228 | 0939-3524295

lente.philippines@gmail.com | lenteph.pr@gmail.com

Leave a reply

required

required

optional