Anim na Bagay na dapat Bantayan ngayong Eleksyon

ATINangEleksyon March 10, 2016 4:13 PM

dapat bantayan

Ilan sa mga dapat bantayan ngayong Eleksyon.

Kung ikaw ay may mga katanungan tungkol sa mga batas pang-eleskyon o mga tanong tungkol sa proseso. Tumawag o magtext lang sa aming mga hotlines:
Globe: 0917.602.3228
Smart: 0939.352.4295

Iba na ang may alam!

Maging #?BIBOTANTE dahil #?ATINangEleksyon.

Leave a reply

required

required

optional